Tietosuoja- ja henkilörekisteriseloste

1 Ylläpitäjä

Tällä tietosuojaselosteella annetaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (jäljempänä tietosuoja-asetus) sekä kansallisen tietosuojalain edellyttämiä tietoja yhtäältä rekisteröidylle eli rekisterinpitäjän asiakkaalle tai henkilöstölle ja toisaalta valvovalle viranomaiselle.

2 Rekisterinpitäjä ja rekisterinpitäjän yhteystiedot

Woolman Oy (myöhemmin ”Woolman”, ”järjestävä taho” tai ”järjestäjä”).
Posti- ja käyntiosoite: Kauppakatu 39, 40100 Jyväskylä
Sähköposti: woolman@woolman.io
Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö: Woolman Oy, support@woolman.io

3 Rekisterin nimi ja rekisteröidyt

Päivässä verkkokauppiaaksi koulutuksien osallistujarekisteri

Rekisteröityjä ovat Päivässä verkkokauppiaaksi -koulutuksiin ilmoittautuneet osallistujat ja potentiaaliset osallistujat. Osallistujat voivat olla esimerkiksi koulutukseen ilmoittautuneita yksityishenkilöitä tai yrityksien edustajia. Potentiaalisilla osallistujilla tarkoitetaan henkilöitä, jotka eivät vielä ole ilmoittautuneet koulutukseen, mutta jolle rekisterinpitäjä markkinoi koulutuksia.

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperuste

Päivässä verkkokauppiaaksi koulutuksien järjestäminen edellyttää henkilötietojen käsittelemistä. Rekisterinpitäjä käsittelee rekisteriin kuuluvia tietoja pääasiassa koulutuksien järjestämistä, markkinointia ja asiakassuhteen ylläpitoa varten. Alla on vielä tarkempaa tietoa henkilötietojen käyttämisestä rekisterissä.

Henkilötietojen käyttötarkoituksiin kuuluvat:

  • koulutuksiin liittyvä asiakaspalvelu ja asiakassuhteen hoito sekä kehittäminen, mukaan lukien koulutuksiin liittyvä viestintä
  • koulutuksien järjestäminen ja kehittäminen, kuten esimerkiksi tilojen ja tarjoilujen varaaminen
  • palautteen kerääminen
  • suoramarkkinointi
  • markkinointi ja markkinoinnin kohdentaminen

5 Henkilötietoryhmät ja käsittelyajat

Ilmoittautuessaan Päivässä verkkokauppiaaksi -koulutukseen sivuston www.paivassaverkkokauppiaaksi.fi kautta tai jonkin järjestäviin tahoihin kuuluvan henkilön kautta, ilmoittautuja antaa etu- ja sukunimensä, sähköpostiosoitteensa, puhelinnumeronsa ja ilmoittaa paikkakunnan, jonka koulutukseen tahtoo osallistua.

Lisäksi henkilöltä pyydetään tieto siitä, missä vaiheessa hän aikoo perustaa verkkokaupan tai mikäli hänellä on jo verkkokauppa. Tätä tietoa voidaan hyödyntää tai olla hyödyntämättä tapahtuman jälkimarkkinoinnissa.

Ilmoittautuja voi tarvittaessa antaa itsestään lisätietoja, kuten erityisruokavalionsa ja/tai lisätietoja ilmoittautumiseensa liittyen. Näitä vapaaehtoisesti annettuja lisätietoja käytetään tapahtuman järjestämistä varten.

Henkilö voi itse perua osallistumisensa koulutukseen ilmoittautumissivuston kautta täyttämällä etu- ja sukunimensä, puhelinnumeronsa ja sähköpostiosoitteensa sekä paikkakunnan tiedot, jonka tapahtumaan ei tahdo osallistua. Näillä tiedoilla kohdistetaan tietty henkilö tiettyyn koulutukseen ilmoittautumiseen.

Kun henkilö peruu itse ilmoittautumisensa tapahtumaan, hänen tietonsa jäävät tapahtumajärjestäjien rekisteriin, ellei hän erikseen tämän tietosuoja- ja henkilörekisteriselosteen ohjeiden mukaisesti halua tietojaan poistettavan. Tiedot poistetaan 30 päivän kuluessa siitä, kun henkilö on ohjeiden mukaisesti pyytänyt ne poistettavaksi.

Henkilötietoihin voidaan myöhemmissä yhteyksissä liittää myös asiakkaan itsensä antamia tietoja, esimerkiksi tapahtumaan liittyvän palautteen keräämisvaiheessa. Näitä tietoja voivat olla esimerkiksi aikomus perustaa verkkokauppa, muuta liiketoimintaa ja/tai halukkuus yhteydenottoon koulutuskiertueen järjestäjien taholta.

5.1 Henkilötietoryhmät

PerustiedotRekisteröidyn nimi ja tekstissä mainitut yhteystiedot sekä osallistumispaikkakuntaa koskevat tiedot
Koulutuksien lisätiedotTieto siitä onko verkkokauppa perustettu tai missä vaiheessa osallistuja aikoo perustaa verkkokaupan sekä muut osallistujan ilmoittamat lisätiedot
Erityiset henkilötietoryhmätMahdolliset ruoka-aineallergiat, joita käytetään vain tarjoilujen järjestämiseen
KäyttäytymistiedotAsiakkaat ja potentiaaliset asiakkaat: Rekisteröidyn verkkokäyttäytymisen ja palvelujen käytön seuranta esimerkiksi evästeiden avulla. Kerättyjä tietoja voivat olla esimerkiksi käyttäjän selailema sivu, laitteen malli, yksilöllinen laite- ja/tai evästetunniste, kanava, kuten sovellus, mobiiliselain tai internetselain, selaimen versio, IP-osoite, istuntotunniste, istunnon aika ja kesto sekä näytön tarkkuus ja käyttöjärjestelmä
SuostumuksetRekisteröidyn antamat, henkilötietojen käsittelyä koskevat suostumukset ja kiellot

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot Päivässä verkkokauppiaaksi -tietosuoja- ja henkilörekisteriin saadaan ensisijaisesti koulutukseen ilmoittautujalta itseltään. Tiedot saadaan www.paivassaverkkokauppiaaksi.fi-sivuston ilmoittautumislomakkeen kautta. Kun asiakas täyttää ilmoittautumislomakkeen ja painaa “Ilmoittaudu”-painiketta, tällä toiminnolla hän suostuu luovuttamaan antamansa tiedot rekisterinpitäjälle.

7 Analytiikan ja evästeiden käyttö

Käytämme Päivässä verkkokauppiaaksi -sivustolla analytiikkaratkaisuja, joiden avulla seuraamme ja kehitämme sivuston käyttöä. Varmistamme analytiikkaratkaisujen avulla myös sivuston ja palveluiden toimivuutta sekä kohdennamme käyttäjille mainontaa.

7.1 Millaista tietoa keräämme?

Analytiikka- ja markkinointiratkaisut hyödyntävät evästeitä ja muita vastaavia verkkotunnisteita. Verkkotunnistetietojen avulla analytiikkaratkaisut tarjoavat koulutusjärjestäjille tietoa esimerkiksi siitä, millä sivuilla kävijä liikkuu, millaisia sovelluksia hän käyttää ja miten hän siirtyy sivulta tai sivustolta toiselle. Palveluiden kehittämistä varten saamme tietoa esimerkiksi siitä, miten palvelumme toimivat ja millainen sisältö käyttäjiä kiinnostaa.

Verkkotunnisteiden avulla pystymme yhdistämään palveluista kerättyä tietoa muun muassa yksittäisen käyttäjän selain- tai laitekohtaisesti ja analysoimaan palveluiden käyttöä.

7.2 Sujuvan asioinnin mahdollistaminen

Palveluiden käytön analysoimisen tarkoituksena on mahdollistaa käyttäjille parempi asiakaskokemus ja sujuva asiointi. Kerättäviä tietoja käytetään sivuston kehittämiseen ja ylläpitoon, tietoturvallisuuden varmistamiseen sekä väärinkäytösten torjuntaan.

Evästeitä tarvitaan mm. verkkopalveluiden istuntojen ylläpidossa. Analytiikkaa hyödynnetään myös häiriötilanteiden selvittämisessä sekä Woolmanin, Checkoutin ja OPn liiketoiminnan tilastoinnissa ja raportoinnissa. Näiden tarkoitusten osalta evästeet ovat palvelun tuottamiseksi välttämättömiä.

7.3 Sisällön ja markkinoinnin kohdentaminen

Palveluiden käyttöä koskevien tietojen avulla voimme luoda kohderyhmiä ja parantaa asiakas- ja kävijäkokemusta tarjoamalla kävijöille kohdennetusti kiinnostavia sisältöjä ja mainontaa.

Kohderyhmien avulla voimme kohdentaa mainontaa myös muiden julkaisijoiden palveluissa. Tämä ilmenee käyttäjille esimerkiksi siten, että käyttäjä voi nähdä Woolmanin, Checkoutin ja OPn mainontaa muilla verkkosivustoilla. Voimme muodostaa kohderyhmiä myös yhteistyökumppaneidemme kanssa ulkopuolisilta sivustoilta kerättyihin kävijätietoihin perustuen sekä kohdentaa markkinointia sosiaalisen median palveluiden avulla.

7.4 Voimmeko tunnistaa kävijän verkkotunnisteiden avulla?

Useimmiten verkkoanalytiikan käyttämisen tarkoituksena ei ole yhdistää verkkokäyttäytymisestä kerättyjä tietoja muihin asiakastietoihimme. Voimme kuitenkin yhdistää kävijän selaimeen tai laitteeseen liittyviä palveluiden käyttöä koskevia tietoja tunnistettuun asiakkaaseen silloin, kun kävijä kirjautuu palveluihimme omalla tunnuksellaan.

Tietoja yhdistelee ja asiakastietoja käsittelevät lähtökohtaisesti vain Woolman ja OP sekä Checkout. Mikäli asiakas kirjautuu useilla laitteilla palveluihimme, eri laitteilla tapahtuneesta palveluiden käytöstä kerätyt tiedot voidaan yhdistää samaan asiakkaaseen.

7.5 Miten kävijä voi kieltää evästeiden ja verkkotunnisteiden käytön?

Kävijä voi kieltää evästeiden ja verkkotunnisteiden käytön muissa kuin palvelun tuottamiseksi välttämättömissä tarkoituksissa.

Kiellon voi tehdä seuraavista linkeistä:

Mikäli kävijä haluaa kieltää evästeiden käytön kokonaan, sen voi tehdä selaimen asetuksista. Tällöin emme pysty kuitenkaan takaamaan kaikkien palveluiden toimivuutta.

8 Henkilötietojen vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät

Tätä asiakasrekisteriä ylläpitää Woolman Oy.

8.1 Tietojen luovutuksensaajat

Kerättyjä henkilötietoja voidaan luovuttaa koulutuksen järjestämiseen osallistuvan Checkout Finland Oy:n maksunvälityspalvelun asiakasrekisteriin ja kullekin paikalliselle koulutuksen järjestämiseen osallistuneelle osuuspankille kyseisen osuuspankin asiakasrekisteriin.

Checkout Finland Oy:n tietosuojaseloste.

8.2 Tietojen siirto alihankkijoille

Rekisterinpitäjä käyttää alihankkijoita, jotka käsittelevät henkilötietoja sen lukuun. Rekisterinpitäjä tekee tällaisten alihankkijoiden kanssa asianmukaiset henkilötietojen käsittelyä koskevat sopimukset. Alihankkijat osallistuvat koulutuksien järjestämiseen esimerkiksi varaamalla koulutuksiin järjestettäviä tiloja ja tarjoiluja sekä kutsumalla osallistujia koulutuksiin.

9 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Jotkin tapahtuman järjestämiseen käytettävät järjestelmät kuitenkin voivat säilyttää EU:n tai Euroopan talousalueella kerättyjä tietoja alueen ulkopuolella sijaitsevilla servereillä. Päivässä verkkokauppiaaksi -koulutuksien järjestämiseen (henkilötietojen kerääminen ja tallentaminen, sähköpostimarkkinointi ja tapahtumaviestintä) käytetään Hubspot-järjestelmää. Koulutuksen markkinointia tehdään Facebookin avulla (Facebook Business Manager ja Facebook Ads Manager).

10 Henkilötietojen säilytysaika tai säilytysajan määrittämiskriteerit

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja tarpeelliseksi näkemänsä ajanjakson verran koulutuksen järjestämisestä tai perutusta osallistumisesta. Mikäli koulutukseen osallistuminen ei johda asiakkuuteen, rekisterinpitäjä poistaa tarpeettomaksi näkemänsä henkilötiedot sopivaksi näkemänsä ajanjakson kuluttua.

11 Rekisterin suojauksen periaate

Tietosuoja- ja henkilörekisterin tiedot kerätään koulutuspaikkakuntakohtaisesti tietokantoihin, jotka ovat palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Woolman käyttää henkilötietojen käsittelyyn ja tallentamiseen kolmannen osapuolen järjestelmää.

Järjestelmää käytetään myös tapahtumaan liittyvään sähköpostiviestintään ja/tai -markkinointiin.

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja turvallisella ja lainsäädännön vaatimukset täyttävällä tavalla. Se on huolellisesti arvioinut käsittelytoimiin liittyvät mahdolliset riskit ja ryhtynyt tarvittaviin toimenpiteisiin näiden riskien hallitsemiseksi.

Rekisterinpitäjä on suojannut tiedot asianmukaisesti teknisesti ja organisatorisesti. Rekisterinpitäjä edellyttää myös alihankkijoiltaan ja muilta yhteistyökumppaneiltaan käsiteltävien henkilötietojen asianmukaista.

12 Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjän vahvistus siitä, käsitelläänkö rekisteröidyn henkilötietoja vai ei tai onko niitä käsitelty. Mikäli rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja, rekisteröidyllä on oikeus saada tämän asiakirjan tiedot sekä jäljennös käsiteltävistä ja käsitellyistä henkilötiedoista.

Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Woolman Oy
Kauppakatu 39
40100 Jyväskylä

Lisätietoja henkilötietojen tarkistusoikeudesta:
https://tietosuoja.fi/kun-haluat-tarkastaa-tietosi

13 Oikeus vaatia tiedon korjaamista tai poistamista

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjää oikaisemaan tai poistamaan henkilötietojaan. Yhtä lailla henkilö voi vaatia hänestä kerättyjen tietojen poistamista järjestäjän rekisteristä.

Mikäli henkilö haluaa korjata tai poistaa antamiaan tietoja, on hänen oltava yhteydessä rekisterinpitäjään kirjallisesti. Korjauspyyntö tai pyyntö tietojen poistamiseen tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Woolman Oy
Kauppakatu 39
40100 Jyväskylä

Lisätietoja henkilötietojen tarkistusoikeudesta:
https://tietosuoja.fi/kun-haluat-poistaa-tietosi
https://tietosuoja.fi/kun-haluat-oikaista-tietojasi

14 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Koulutukseen osallistujilla tai osallistumisensa peruneilla on henkilötietolain mukainen oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Tällainen kielto voidaan milloin tahansa toimittaa tämän tietosuoja- ja rekisteriselosteen ylläpitäjälle, jonka yhteystiedot löytyvät kohdasta 2.

Rekisteröidyllä on myös tietyissä tilanteissa oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista tai muuten vastustaa käsittelyä. Lisäksi rekisteröity voi pyytää itse toimittamiensa tietojen siirtoa koneluettavassa muodossa tietosuoja-asetuksen sääntelyn perusteella.

Mikäli rekisteröity katsoo, ettei hänen henkilötietojensa käsittely ole lainmukaista, on hänellä oikeus tehdä asiassa valitus valvontaviranomaiselle.

14.1 Suostumuksen peruminen

Mikäli rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja suostumuksen perusteella, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen sen peruuttamista suoritetun suostumusperusteisen käsittelyn lainmukaisuuteen

15 Sivustolla käytetyt evästeet

Kuten monet muutkin verkkosivut, myös paivassaverkkokauppiaaksi.fi-sivusto hyödyntää evästeitä. Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. Mikäli evästeet poistettaisiin käytöstä, sivusto ei välttämättä enää toimisi toivotusti ja haittaisi näin sivuston toimintaa.

Sivulla käytetään seuraavanlaisia evästeitä käyttökokemuksen ja mainonnan kohdentamiseen:

  • Toiminnallisten evästeiden avulla käyttäjä pystyy ilmoittautumaan haluamaansa tapahtumaan.
  • Mainonnan kohdistamisen evästeitä käytetään siihen, että voimme tapahtumanjärjestäjinä kohdentaa mainontaa haluamaamme kohdeyleisöön.
  • Mainonnan raportoinnin evästeitä käytämme todentaaksemme mainonnan tavoittavuuden vertailukelpoisten mittareiden, kuten näyttömäärien ja klikkausten avulla.

Evästeiden keräämiä tietoja ei voida yhdistää tapahtumasivulla vierailleiden tai tapahtumaan ilmoittautuneiden henkilötietoihin.

Tätä tietosuoja- ja henkilörekisteriselostetta on päivitetty 4. huhtikuuta 2019.

Takaisin etusivulle